Duurzame energiebronnen

Een duurzame energiebron is een onuitputtelijk en vernieuwende energiebron. Duurzame energiebronnen zijn de omgeving, de natuur. Het zijn de elementen van de aarde waar de energie uit wordt onttrokken. De energie zit in de omgeving (de natuur). Het zijn wij, de mensen, die deze energie benut ten gunste van ons welzijn. Voorbeelden van duurzame energie verschaffende elementen;

Waarom duurzaam?

Duurzame energieopwekking is erg belangrijk omdat energie uit de fossiele voorraden (brandstof die door een geologisch proces van miljoenen jaren is gevormd uit planten- en dierenresten) niet onuitputtelijk uit de aarde te winnen zijn. Duurzame energie maakt gebruikt van de elementen op de aarde. De elementen op aarde zullen altijd blijven bestaan en zijn niet schadelijk voor het milieu. Zo heeft ieder gebied op aarde het meeste baad bij een op de regio aangepaste vorm van duurzame energieopwekking. In Nederland is windenergie een geschikte bron, waar in Egypte dat vooral de zon zal zijn. Ook voor Nederland kun je snel het Zonnepanelen Rendement Berekenen. (In de rechter kolom zijn de voornaamste duurzame energiebronnen te vinden met uitgebreide informatie. Zo ook de voor- en nadelen maar ook de voorkeursgebieden per duurzame energiebron).

Duurzame energieopwekking is in de praktijk nog vaak relatief duur omdat de installaties om energie mee op te wekken, zoals zonnepanelen en windmolens duur in aanschaf zijn. Ze zullen pas na gemiddeld 10 jaar rendabel zijn. Dat is met snelle technische vooruitgang in de wereld niet altijd even verstandig om te doen (vanuit financieel oogpunt). Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn een paar opzichtige windmolens in je gemeente vaak acceptabeler dan een nieuwe kolencentrale. Ook zonnepanelen zijn acceptabel en hebben zowel voordelen als nadelen, bekijk hiervoor alle Zonnepaneel Afwegingen.

Nieuwsgierig hoeveel zonnepanelen kosten op jouw dak? Vraag direct Zonnepaneel offertes aan bij regionale leveranciers, en zie vrijblijvend hoeveel je op energiekosten bespaart!

Duurzame energie gebruikt je in deze tijd niet alleen voor economisch belang, maar vooral ook voor je omgeving en je nageslacht.

Voorbeelden van duurzame energiebronnen:

Klik direct door naar de natuurlijke bron waarover je meer wil weten!

Duurzame energie in de toekomst

Komende decennia zullen opkomende marken in Zuid- Amerika, India en China een enorme energiebehoefte ontwikkelen. De energievraag over de hele wereld zal alleen maar toenemen.
Duurzame energie groeit enorm en zal ook sterk blijven groeien in de toekomst. Het aandeel van duurzame energie in de totale energiebehoefte is echter te betreuren, kijkend naar de prognoses van duurzaam energiegebruik.

De puurste energiebron

Om de energie uit de duurzame energiebronnen te halen zijn industriële bewerkingen en producten nodig. Zoals stuwdammen, zonnepanelen (Informatie of Prijs opvragen), windmolens. Het is dan ook dat dit het stukje vervuiling is van een schone bron. Wat is dan de duurzaamste energiebron? En welke bron van duurzame energie is het meest geschikt voor zijn omgeving? Dat gaan we per bron van duurzame energie bekijken.

Zie de verschillende duurzame energiebronnen in de rechter column. Ontdek zo vormen van windenergie, zonne-energie, hout energie en waterkracht.

Maar ook technieken als blauwe energie en geothermie zijn duurzame ontwikkelingen. En biologische brandstoffen als bio diesel en bio ethanol niet te vergeten, geschikt om auto’s en landbouwwerktuigen op te laten rijden.

Achtergrondinformatie verzameld door overheid omtrent duurzame energie is online te vinden.