Energie uit hout

Energie uit hout

Energie uit hout is een 100% duurzame energiebron. Zoals iedereen weet is hout een vernieuwbare bron van bomen.
De brandstof uit hout, kan van alles zijn. Zelfs al het oragnisch materiaal. Van tak- en top hout tot en met GFT- afval.
Afval hout is volop beschikbaar vanuit b.v. het Nederlands natuurbeheer.
Niet alleen natuurbeheer maar ook zagerijen, tuinbouw en de papierindustrie zijn bronnen van afvalhout.
(Afval)hout is een biomassa die anders niet wordt omgezet in energie.
Alle soorten hout kunnen kunnen gebruik worden om energie uit te halen.

Steeds meer mensen zien het nut in van verwarmen of het opwekken van energie uit hout. Hout is een relatief goedkoop en effectief alternatief voor sommige huizen.
Dit artikel, wel geschreven door Eneco zelf, geeft een positieve blik op energie uit hout

Bouw- en sloophout is ideaal als brandstof voor bio-energiecentrales. B-hout, wat bestaat uit bouw en sloopafval, bestaat vaak uit oude kozijnen en deuren.
Dit afval wordt samen met ander afvalhout eerst bij een recyclingsbedrijf versnipperd. Vervolgens gaat dit naar de bio-centrales gaat.
Jaarlijks komt in Nederland zon 1 miljoen ton aan afvalhout vrij. Nederlands heeft drie houtcentrales.
De centrales die staan Rotterdam, Twente en Alkmaar zetten daarvan jaarlijks zon 500.000 ton van om in energie.

Het afvalhout in de centrales wordt verbrand waar stoom mee wordt opgewekt. De stoom drijft een stoomturbine aan (+-25MW) die een dynamo aandrijft.
De dynamo elektriciteit wordt opgewekt. Bij de opwekken van stroom uit hout komt veel warmte vrij.

Deze warmte wordt via waterleidingen naar omliggende industrie of nabijgelegen steden getransporteerd.
Energie uit biomassa draagt bij aan de kwestie van het wereldwijde CO2- probleem.

Energie uit hout door middel van vergassing.

Wanneer organisch materiaal wordt verhit in een zuurstofloze ruimte, ontstaat er een brandbaar gas.
Het afgesloten en verhitte hout dat het gas uitstoot, is later te gebruiken als houtskool (zo wordt houtskool dus ook gemaakt!).
Gas dat vrijkomt is een brandbaar gas en is te gebruiken als brandstof in een verbrandingsmotor.
Dit gas is vergelijkbaar met ruwe olie, het is een dik. Maar het is ook verder te verwerken tot verschillende schonere brandstoffen.
Persoonlijk vind ik dit een erg interessante en ingenieuze manier om energie uit hout te halen.

Maar ook de meer gebruikte bronnen zijn het onderzoeken waard. Kijk eens bij waterkracht, windenergie en zonne-energie. En het overzicht met alle duurzame energiebronnen.

De productie van is haast CO2 neutraal.
Het heeft geen invloed op de voedselprijzen.
Tast de biodiversiteit niet aan.

Betere resultaten in bos en natuurbeheer.

Bekijk het aanbod van alle natuurlijke energiebronnen.