Blauwe energie

Wat is blauwe energie?

Blauwe energie is de naam voor energie die kan worden geworden uit de concentratieverschillen in de zoutconcentratie tussen zout en zoet water.

De bekendste blauwe energie methode om deze energie te oogsten is Pressure Retarded Osmosis (PRO, druk door vertraagde osmose). In Nederland zijn veel gemalen die zoet water de zee in pompen. Al deze gemalen zouden kunnen worden vervangen door osmotische installaties (de installatie die elektriciteit opwekt).

Locaties waar blauwe energie wordt opgewekt zijn eigenlijk altijd in de buurt van rivieren en zeeën  Dit maakt water (blauwe energie) een ideale alternatieve en duurzame energiebron.

PRO-centrale

PRO (pressured retarded osmosis) centrale uitleg. Bij deze techniek wordt er elektriciteit opgewekt uit de druk die ontstaat door osmose ( contact van zoet en zout water).

De werking van ‘blauwe’ energie

In een osmotische centrale (PRO- centrale) komt het zoute en zoete water binnen, vaak gestroomd vanuit een rivier. Het zoute zee- en zoete rivierwater wordt eerst gefilterd om de installatie niet te beschadigen.

Als het water gezuiverd is wordt het zoute en zoete water met elkaar in contact gebracht door middel van een semipermabele membranen. Deze speciale membranen zijn opgerold in kokers. Door het contact zullen de watermoleculen uit het zoete water naar het zout water overvloeien, waardoor er in het zoutwatergedeelte een grote druk wordt opgebouwd van +/- 25 bar. Deze druk wordt gebruikt om een grote turbine aan te drijven die vervolgens weer een generator aandrijft, die de elektriciteit opwekt.

Speciale drukwisselaars zorgen ervoor dat het water via de goede kant weg kan stromen en voorkomen een drukverlies. Het (nutteloze) brakke water wordt vervolgens naar de zee geleid.

Het verschil met een waterkracht centrale is dat de kracht die de turbine aandrijft hier van de opgebouwde druk afkomstig is, waarbij deze bij een waterkrachtcentrale altijd door vallend water wordt aangedreven.

Blauwe energie: Een alternatieve energiebron in Nederland

Rivieren in Nederland lozen gemiddeld 3.000 m3/s zoet water in de Noordzee. Uit deze hoeveelheden kunnen we veel energie halen. Maar hoeveel energie precies?

Een kubieke meter zoet water die naar zee (3,5 massa procent zout) stroomt, heeft een potentiële energie van 2,5 megajoule (0,7 kWh), blue energy in jargon.

Niet alle verbindingspunten naar de zee zijn geschikt voor een PRO-centrale. Zo kan op veel rivieren een minimale vaardiepte nodig zijn. Maar ook landbouwondernemers gebruiken een groot deel van het zoete water dat wij in Nederland elke dag krijgen uit de lucht als regenwater en aanvoer via rivieren van de buurlanden.

2011 – Het Noorse Statkraft is een PRO-centrale aan het bouwen in Hurum, Buskerud om het aandeel van alternatieve energie te vergroten voor zijn klanten.

Hoewel blauwe energie heel veel potentie heeft, zeker nu alternatieve energiebronnen hoger worden gewaardeerd blijven de ontwikkelingen nog achter. Commercieel is het nog te riskant om groot te investeren. Op de grote wetenschapforums wordt echter gesproken van blauwe energie als bron voor de halve energiebehoefte in Europa. Duurzaam is deze bron in ieder geval.

Een groot voordeel is dat dit proces van blauwe energie altijd door blijft gaan. Dag, nacht, het maakt niet uit bij dit continu proces. Waar zonne-energie en windenergie wel afhankelijk zijn van hun natuurlijke aandrijfkracht is blauwe energie wellicht de ultieme duurzame energiebron van de toekomst.

Thuis energie besparen en zelf energie opwekken zijn aanvulling op deze duurzame tips.