Windenergie

Wind is een bewegingsenergie, lucht is altijd in beweging

Maar is windenergie in Nederland wel de meest duurzame energiebron?

Wind kan omgezet worden in energie door middel van windmolens. Windmolens worden aangedreven door de wind die tegen de wieken blaast, die is verbonden met de generator die de beweging omzet in elektriciteit.

Alternatieven voor windenergie vind je bij het overzicht met alle natuurlijke bronnen.

In Nederland zijn veel windmolens te zien, meestal staan meerdere molens bij elkaar geplaatst in grote windparken. Deze zijn veel door de overheid gebouwd, vaak met subsidie vanwege de hoge kosten en de lage opbrengsten.

Een nadeel van windenergie is de aansluiting op de vraag van energie behoefte. De wind is niet constant, en de vraag naar energie is altijd wisselend, overdag. In de avond en in het weekend, de vraag naar energie is altijd wisselend en verschillend met het aanbod van de windenergie.

Nadelen:

Hoge kosten (ongeveer anderhalf tot drie maal zo veel als grijze stroom, wat wel door subsidies wordt opgevangen) de windsnelheid veranderd vaak en is heel moeilijk in te schatten. Windmolens gaat in dichtbevolkt gebied als Nederland altijd gepaard met horizonvervuiling.

Veel mensen vinden het niet mooi als er windmolens worden geplaatst in een gebied waarmee zij binding hebben. Het kan dan gaan om zowel woon- als natuurgebieden. Het zicht van windmolens i.p.v. dat je een heel ver en rustig uitzicht hebt verpest het zicht in de leefomgeving. Hoge schadeclaims (planschade) zijn hiervan vaak het gevolg.

Voor de productie van windmolens zijn staal en kunststoffen nodig waarvan het winnen een kostbaar, vervuilend en energie-intensief proces is. (Overigens wordt de hiervoor benodigde energie door de geproduceerde molen zelf in ca. 6 maanden opgewekt; de energie terugverdientijd?)

Slagschaduw en geluidsoverlast voor omwonenden (vogels en vleermuizen worden door windmolens uit de lucht geslagen). Hoge kosten voor de aanschaf, en het lage rendement maken het zonder subsidie veel te duur om windmolens aan te schaffen voor particulier gebruik.

Particulieren hierdoor meer gebruik van zonne-energie, je vindt hierover informatie op site. Maar er zijn meer geld besparende mogelijkheden, je ontdekt deze onder aanbevolen links.

Voordelen:

Windmolens zijn vervanger voor het gebruik van fossiele brandstoffen wat de uitstoot van CO-2 gassen verminderd. De oneindige energiebron van wind gebruiken is een sterk punt. Windenergie vermindert de afhankelijkheid van de olieproductie en olie producerende landen. Lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk. De grootste energie op wekker van Duitsland is windenergie.

Een combinatie van windenergie met andere natuurlijke bronnen zoals waterkracht en zonne-energie is ideaal. Kijk wat de natuur ons allemaal nog meer beschikbaar stelt om op natuurlijke wijze energie uit te winnen op duurzame bronnen.