Geothermie

Geothermie, ook wel aardwarmte is een duurzame energie

De energie wordt onttrokken uit de aardkorst op duurzame wijze.

Bij geothermie wordt door middel van het oppompen van warm water wordt de aardwarmte onttrokken uit de aardkorst. Het warme water is ideaal voor het verwarmen van bijvoorbeeld gebouwen.

Deze vorm van energiewinning is in Nederland niet heel gebruikelijk. Dit komt omdat de aardkorst hier niet erg vulkanisch is. In Nederland veel gebruikte alternatieve energiebronnen  zijn zonne-energie en windenergie. In de toekomst komt hierbij mogelijk blauwe energie.

In Vulkanisch actieve gebieden zoals IJsland is de geothermie een ideale energiebron. In sommige gebieden liggen de warm water reservoirs erg dicht op het oppervlakte. Omdat de hitte hier zo dichtbij het oppervlakte is dat relatief goedkoop.

Geothermie werking video uitleg

Twee vormen van geothermie:

Direct:

Aardwarmte kan op meerdere manieren benut worden. Warm water kan worden opgepompt in de winter om gebouwen te verwarmen. Maar in de de zomer kan het grond water gebruikt worden voor koeling. Het (gesloten)systeem werkt hierbij volgens hetzelfde principe, maar draait dan precies andersom.

Indirect:

Een indirectere vorm van geothermie is het opwekken van elektriciteit met kokend opgepompte water. Bij gebruik hiervan is sprake van een open bron, ook wel open systeem genoemd.

Diepte aardwarmte

Over het algemeen geld, hoe dieper men in de aardkorst graaft, hoe warmer het wordt. Wereldwijd is de temperatuur toename per kilometer diepte 35 k tot 40 k (een geothermische dieptemaat). Deze diepte is uiteraard per gebied erg verschillend.

Interessante zijn gebieden met hoge verschillende in de aardwarmte. Bij hoge verschillen moet je denk aan enkele honderden graden op een geringe diepte van enkele honderden meters. Dergelijke verhoudingen komen alleen voor in actief vulkanische gebieden. Het zijn ook vaak de landen die de hoogste producties van duurzame energie hebben.

Aardwarmte en geothermie zijn uiterst schone en duurzame energiebronnen. Wereldwijd zouden overheden en energiemaatschappijen hier meer naar moeten kijken.

Milieu

Gebieden waar de aardwarmte relatief dicht bij het oppervlakte te vinden is zijn vulkanisch actieve gebieden. Het hier opgepompte water of stoom is vaak geen zuiver bronwater. Het water of de stoom is vaak vermengd met zwavel, wat tot gevolg heeft dat de omgeving flink last kan hebben van zwavel stank zoals in het Italiaanse Larderello het geval is.

Tegenwoordig worden de afgekoelde vloeistoffen vaak weer terug ‘geïnjecteerd’ (terug gepompt). Zo worden negatieve effecten op het milieu voorkomen en maakt dit aardwarmte een uiterst milieu vriendelijke en duurzame energiebron.

Hydrothermale geothermie (Lage temperatuurverschillen)

Ook in de minder vulkanische gebieden kunnen de bodem temperaturen erg verschillen. Per definitie moet er dieper geboord worden voor dezelfde hoeveelheid aardwarmte als in de meer vulkanische gebieden te onttrekken.

Om een economisch interessante opwekking van energie uit aardwarmte te hebben, zijn er temperaturen boven de 100 graden nodig. Is deze temperatuur te vinden in waterhoudende grondlagen, dank kan dit worden opgepompt, afgekoeld en weer terug worden geïnjecteerd.

Petrothermale geothermie (Hoge temperatuurverschillen)

Soms is het aangetroffen gesteente niet poreus genoeg. Dan kan dit gedaan worden door water te laten circuleren in gecreëerde aardspleten. Deze vorm heet ook wel petrothermale geothermie.

Diepe warmtesonde is een vorm waar relatief weinig aardwarmte wordt onttrokken (geëxtraheerd). Het systeem is gesloten en wordt vaak toegepast voor de verwarming en koeling van gebouwen.

Ook is er merkwaardige informatie beschikbaar over de natuurlijk brandstof Biodiesel

Zelf energie opwekken is al mogelijk, hiermee kun je thuis veel energie besparen.
Meer besparen kan via diverse links online, bekijk ook het overzicht met duurzame bronnen.