Energie voor de massa

Waterstofgas

De meest praktische vorm van alternatieve energie voor de massaconsumptie is waterstofgas. Waterstof kan gemaakt worden uit water, en bij verbranding komt er dan ook alleen water vrij! Dit is de oplossing voor onder meer grote steden die te maken hebben met hangende smog. Waterstof als brandstofcel wordt in veel artikelen als de oplossing beschreven voor het CO2 probleem, maar vaak wordt vergeten dat voor de productie van waterstof meer energie nodig is dan het oplevert! Dit kan voor een groot deel worden gecompenseerd met bijvoorbeeld de overproductie van windenergie in uren dat de vraag naar stroom laag is, zoals in de nacht. Maar dan zal de vraag nog steeds groter zijn, en dan kun je de rest van de nodige energie het beste uit kernenergie halen om toch geen last te hebben van CO2. Al enkele jaren wordt waterstof al gebruikt als brandstof maar is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. Rond 2012 wordt verwacht dat 20% van de auto’s al op waterstof zal rijden. Motoren op waterstof bestaan al tientallen jaren maar zijn nog niet massaal op de markt. Net zoals de waterstof zelf die nog maar bij enkele pompstations wordt aangeboden.